ilustracja

REGULAMIN OSK KONRAD BIELECKI

 1.  Ośrodek prowadzi szkolenie dla kandydatów na kierowców kat. B
 2. Rozpoczęcie kursu może nastąpić codziennie w godzinach otwarcia biura, po wpłaceniu przynajmniej jednej raty- min. 200 zł i okazaniu badań lekarskich dla kierowców.
 3. Kierownik Ośrodka Szkolenia weryfikuje spełnienie warunków dopuszczających kandydata na kierowcę, a następnie wydaje absolwentowi kursu, kartę przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych.
 4. Kandydat na kierowcę zobowiązany jest do obowiązkowego posiadania przy sobie ww. karty podczas uczestniczenia w szkoleniu.
 5. Kurs rozpoczyna się od części teoretycznej w ilości min 30 godz.
 6. Po odbyciu min. 30 godz. wykładów kursanci mają możliwość rozpoczęcia części praktycznej kursu (jazd)- min. 30 godz. po 60 minut.
 7. Jazdy odbywają się codziennie, w godzinach 06.00 – 22.00
 8. Instruktor czeka na kursanta w aucie szkoleniowym przez cały czas trwania lekcji.
 9. Zajęcia (teoretyczne i praktyczne) można odwołać dokładnie na 24 godz. przed rozpoczęciem.
 10. Jazdy rozpoczynają się i kończą na placu WORDu (ul. Powstańców Śląskich 127). Warunkiem przystąpienia do jazd jest posiadanie karty przeprowadzonych zajęć. W przypadku jej braku jazda nie odbędzie się.
 11. Jazda, która nie została przeprowadzona lub nie odwołana zgodnie z regulaminem osk (24 godz. wcześniej) przepada. Istnieje możliwość jej wykupienia jako jazdę uzupełniającą za kwotę 30zł/h.
 12. W przypadku rezygnacji z kursu uczeń otrzymuje zwrot pieniędzy minus kwotę wynikającą z ilości przeprowadzonych zajęć.
 13. Istnieje możliwość planowania jazd telefonicznie lub droga elektroniczną, po wcześniejszym ich opłaceniu.
 14. Opłaty za jazdy doszkalające należy uiszczać w biurze lub przelewem, przed rozpoczęciem zajęć.
 15. Po ukończeniu jazd i zaliczeniu pozytywnie teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz orzeczenie lekarskie, które przedstawił przy zapisie na kurs.
 16. 16. Zaświadczenie o ukończenia kursu jest wydawane najwcześniej następnego dnia po egzaminie wewnętrznym.
 17. Za rzeczy pozostawione w środku lub aucie szkoleniowym odpowiednio niezabezpieczone przez klienta, kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Ośrodek zastrzega sobie zmiany w cenniku, jak również w regulaminie ośrodka.

Kierownik ośrodka
Konrad Bielecki